Tổng Lãnh sự quán Úc
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Dịch Vụ Hộ Chiếu

Nộp hồ sơ hộ chiếu qua đường bưu điện

Nếu quý vị cần gia hạn hộ chiếu và đủ điều kiện, quý vị có thể nộp hồ sơ qua đường bưu điện.  Vui  lòng tham khảo thông tin tại các hướng dẫn sau:

Lưu ý: Đối với gia hạn hộ chiếu do hết trang visa (Replacement passport), quý vị cần đặt hẹn và nộp hồ sơ trực tiếp tại Tổng Lãnh Sự Quán Úc TP.HCM.

Nộp hồ sơ hộ chiếu theo lịch hẹn tại Tổng Lãnh Sự Quán Úc

Lãnh Sư nhận hồ sơ hộ chiếu theo lịch hẹn từ 09:00 đến 11:30, thứ Hai đến thứ Sáu.

Tổng Lãnh Sự Quán Úc chỉ chấp nhận thanh toán bằng thẻ ngân hàng.

Book an appointment with Australian Consulate-General Ho Chi Minh City using SetMore

Quý vị vui lòng tham khảo các hướng dẫn dưới đây và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trước khi đến Lãnh Sự.

Hướng dẫn

Nếu có thắc mắc, quý vị vui lòng liên hệ chúng tôi tại [email protected] và cung cấp số điện thoại của quý vị.

Chính sách Bảo mật

Bộ Ngoại giao & Thương mại Úc (DFAT) thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị theo các quy định của Luật Quyền Riêng tư 1988 (Cth) và Luật Hộ chiếu Úc 2005 (Cth). DFAT sử dụng phần mềm Setmore để quản lý hệ thống đặt hẹn của Tổng Lãnh Sự Quán Úc. Thông tin cá nhân của quý vị sẽ được quản lý bởi Setmore và DFAT theo Chính sách Bảo mật của Setmore DFAT.

Việc đặt hẹn qua Setmore đồng nghĩa với việc quý vị đã đồng thuận cho DFAT thu thập thông tin cho các mục đích nói trên. Nếu quý vị không cung cấp thông tin đầy đủ, việc sắp xếp cuộc hẹn sẽ bị giới hạn.

Vui lòng truy cập www.passports.gov.au/protecting-your-privacy để biết thêm thông tin về việc sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị trong quá trình xử lý hồ sơ hô chiếu Úc.