Tổng Lãnh sự quán Úc
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Dịch Vụ Hộ Chiếu

Gia hạn Hộ chiếu Người lớn (PC7) qua đường bưu điện

 

Gia hạn Hộ chiếu Trẻ em (PC8) qua đường bưu điện

Đặt cuộc hẹn

Nếu quý vị hội đủ điều kiện để nộp hồ sơ gia hạn hộ chiếu người lớn (PC7), quý vị có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện mà không cần đặt hẹn. Tất cả các hồ sơ hộ chiếu khác phải đặt hẹn để nộp hồ sơ trực tiếp tại Lãnh Sự

Các quầy Hộ chiếu mở cửa từ 09:00 đến 12:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Book an appointment with Australian Consulate-General Ho Chi Minh City using SetMore

Quý vị vui lòng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trước khi đến Lãnh sự.

Việc miễn đặt hẹn chỉ dành cho trường hợp ngoại lệ. Để được tư vấn thêm, quý vị vui lòng liên hệ chúng tôi qua email [email protected] và cung cấp số điện thoại liên hệ của quý vị.

Từ ngày 1 tháng 4 năm 2022, Tổng Lãnh Sự Quán Úc ngưng thu phí dịch vụ bằng tiền mặt và chỉ chấp nhận thanh toán thẻ.

Hộ chiếu

Chính sách Bảo mật

Bộ Ngoại giao và Thương mại (DFAT) sử dụng phần mềm Setmore để quản lý hệ thống đặt hẹn của Tổng Lãnh Sự Quán Úc.

Thông qua Setmore, DFAT sẽ thu thập thông tin cá nhân của quý vị (bao gồm tên và thông tin liên lạc) cho việc đặt hẹn và các mục đích liên quan khác.

Việc đặt hẹn qua Setmore đồng nghĩa với việc quý vị đã đồng thuận cho DFAT thu thập thông tin cho các mục đích nói trên. Nếu quý vị không cung cấp thông tin đầy đủ, việc sắp xếp cuộc hẹn sẽ bị giới hạn.

Thông tin cá nhân của quý vị sẽ được quản lý bởi Setmore và DFAT theo Chính sách Bảo mật của Setmore (http://setmore.com/privacy) và DFAT (http://dfat.gov.au/about-us/about-this-website/pages/privacy.aspx).