Tổng Lãnh sự quán Úc
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Du học Úc

Chọn khóa học tại Australia

Australia là điểm đến du học được ưa chuộng nhất trong các quốc gia nói tiếng anh đối với sinh viên và các nghiên cứu sinh Việt Nam. Các tiểu bang và vùng lãnh thổ của Australia cung cấp nền giáo dục chất lượng ở mọi trình độ (phổ thông, đào tạo nghề, đại học và sau đại học, khóa học tiếng Anh và các khóa học ngắn hạn). Australia có khung đảm bảo chất lượng rất tốt bao gồm hai cơ quan quản lí chất lượng quốc gia đảm bảo việc đăng kí minh bạch của tất cả các cơ sở giáo dục, đào tạo và đào tạo nghề tại Australia đạt tiêu chuẩn quốc gia.

Quý vị có thể vào trang web của chính phủ Australia, nơi cung cấp thông tin toàn diện cho sinh viên quốc tế về việc học tập tại các cơ sở đào tạo Australia.

Quý vị cũng có thể vào trang web chính thức của chính phủ Australia về Các cơ sở giáo dục và các khóa học dành cho sinh viên quốc tế  đã được đăng kí (CRICOS) - nơi liệt kê tất cả các khóa học và cơ sở giáo dục đã được phê duyệt để cung cấp khóa học cho du học sinh học tại Australia theo thị thực sinh viên.

Học bổng Australia

Học bổng Chính phủ Australia Awards

Australia Awards là học bổng cạnh tranh quốc tế có uy tín được tài trợ bởi Chính phủ Australia, tạo cơ hội cho thế hệ lãnh đạo toàn cầu kế tiếp thực hiện việc học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn ở Australia và cho công dân Australia có thành tích cao có cơ hội thực hiện các chương trình này ở nước ngoài.

Học bổng Australia Awards bao gồm các học bổng được quản lí bởi Bộ Ngoại giao và Thương mại, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Australia (ACIAR).

Rất nhiều các cơ hội học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn có thể đạt được thông qua:

Các học bổng khác

Ngoài các học bổng của Chính phủ Australia, rất nhiều các cơ sở giáo dục Australia cũng trao học bổng cho sinh viên quốc tế bao gồm những học bổng bổ sung chi phí đáng kể cho học bổng chính phủ Việt Nam như đề án 911. Ví dụ, tháng 10 năm 2015 ước tính các trường đại học ở bang Tây Úc cấp học bổng toàn phần hoặc từng phần cho sinh viên Việt với trị giá khoảng 15 tỉ VND.

Quý vị có thể vào trang web về Du học Úc để tìm học bổng hoặc xem các trang web của các trường Đại học Australia mà bạn muốn nộp hồ sơ.

Chọn công ty tư vấn du học

Nếu bạn quyết định đi học ở Australia, nhưng cần sự giúp đỡ về cách thức quy trình nhập học, bạn có thể xem xét sử dụng dịch vụ của một công ty tư vấn du học. Việc sử dụng công ty tư vấn là không bắt buộc. Theo Luật của Australia, tất cả các cơ sở giáo dục Australia bao gồm cả công ty tư vấn du học được yêu cầu:

  • Cung cấp cho bạn thông tin chính xác và cập nhật về hệ thống giáo dục Australia;
  • Các cơ sở đào tạo và các trường ở Australia;
  • Đời sống ở Australia – chi phí sinh hoạt, ăn ở, đi lại, sức khỏe v.v.

Nếu bạn quyết định sử dụng dịch vụ của một công ty tư vấn du học, bạn cần chọn và sử dụng một dịch vụ tốt.

Để biết thêm thông tin quý vị có thể tham khảo Hướng dẫn chọn CÔng ty tư vấn du học.

Thị thực sinh viên

Thông tin về Nộp đơn Visa diện du học sinh, học tập tại Úc và mang theo gia đình.

Sinh sống tại Australia

Thông tin liên quan đến sinh sống tại Australia.

Bảo vệ người tiêu dùng

Đạo luật về các dịch vụ giáo dục cho sinh viên quốc tế (ESOS Act), đặt ra các yêu cầu và tiêu chuẩn pháp lý đối với việc kiểm định chất lượng của các cơ sở giáo dục và đào tạo cung cấp các khóa học cho sinh viên quốc tế ở Australia sử dụng thị thực dành cho sinh viên. ESOS cũng cung cấp dịch vụ bảo việc học phí cho sinh viên quốc tế.

Chính phủ Australia đã ban hành Bộ Quy tắc Nghề nghiệp Quốc gia dành cho các cơ sở giáo dục và đào tạo giảng dạy sinh viên quốc tế 2018 (Bộ Quy tắc Quốc gia 2018). Bộ quy tắc này bắt đầu có hiệu lực từ tháng 1 năm 2018.

Xem thêm thông tin về khung pháp lý ESOS.

Cựu du học sinh Australia

Chiến lược về Cựu Sinh viên Australia tại Việt Nam, 2016 – 2020 được ra mắt vào tháng 12 năm 2016.  Tài liệu này nêu lên đường hướng thực hiện Chiến lược Cựu Sinh viên Australia Toàn cầu ở Việt Nam. Chiến lược có mục tiêu kết nối, huy động và tôn vinh những thành tích của các cựu sinh viên Việt Nam đã từng học tập tại các cơ sở đào tạo của Australia. Chiển lược nhằm đẩy mạnh sự phát triển của cộng đồng cựu sinh viên ở địa phương, trong khu vực và trên toàn cầu để tiếp tục thúc đẩy những mối liên kết giữa Australia và Việt Nam.

Kết nối cựu sinh viên không phải là một nỗ lực  mới hoàn toàn của Chính phủ Australia tại Việt Nam và chiến lược này được xây dựng trên nền tảng vững chắc của những mạng lưới và các hoạt động cựu sinh hiện có dưới sự quản lý của các tổ chức liên quan đến cựu sinh viên, bao gồm các cơ quan của Chính phủ Australia, các trường đại học và cao đẳng Australia, các tổ chức nghề nghiệp, và tổ chức cựu sinh viên hiện hành chẳng hạn như VGAC.

Sau khi Chiến lược được ra mắt, trang Facebook được thành lập và đi vào hoạt động với năm nhóm kết nối cựu sinh viên theo các chủ đề chuyên môn: Giáo dục và Nghiên cứu, Pháp lý và Tư pháp, Nông nghiệp, Giới, và Kinh tế và Doanh nghiệp. Xin mời các quý vị vào các nhóm trong trang https://www.facebook.com/pg/AustralianAulumniinVietnam/groups/?ref=page_internal. Đây là một kênh thông tin với cựu sinh viên Australia về những hoạt động quảng bá mối quan hệ Australia – Việt Nam; thông báo về các sự kiện và ngày tháng quan trọng; giới thiệu các cơ hội phát triển nghề nghiệp, công việc cũng như học bổng; là nơi để chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm; và cũng là để quảng bá những câu chuyện thành công của các cựu sinh viên.

Các cơ sở giáo dục Australia

Nếu bạn là một cơ sở giáo dục và đào tạo của Australia đang tìm kiếm sự hỗ trợ liên quan đến quảng bá quốc tế, xin vui lòng truy cập trang Austrade education website.

Vụ Quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo Chính phủ Australia hoạt động nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế, cung cấp tư vấn chính sách mang tính chiến lược, đảm bảo chất lượng và nâng cao kinh nghiệm sinh viên quốc tế. Bộ tiến hành nghiên cứu các xu hướng giáo dục quốc tế, bao gồm cả số liệu thống kê sinh viên quốc tế.

Thông qua mạng lưới quốc tế, Bộ trực tiếp hỗ trợ các mối quan hệ giáo dục song phương và đa phương trên thế giới, trong đó có vị trí Tham tán Giáo dục tại Việt Nam. Văn phòng Giáo dục có trụ sở tại Đại sứ quán Australia tại Hà Nội, thúc đẩy các dự án hợp tác nhằm hỗ trợ cải cách giáo dục của Việt Nam, quảng bá sự tiên tiến của hệ thống giáo dục và đào tạo của Australia, phát triển việc trao đổi học sinh hai chiều giữa hai nước, gắn kết nghiên cứu khoa học và các mối liên kết cấp cơ sở đào tạo với Việt Nam.

Để có thêm thông tin vui lòng vào trang web Bộ Giáo dục và Đào tạo.