Tổng Lãnh sự quán Úc
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giới thiệu về nước Úc

Thông tin chung


Thông tin về thương mại, quan hệ ngoại giao, kinh tế, môi trường, nhà nước, các dân tộc bản địa, khoa học, văn hóa và nhiều hơn nữa. Giới thiệu tổng quát về đất nước Úc.

australia.gov.au


Truy cập vào mạng thông tin và dịch vụ của Chính phủ Úc


Danh bạ điện thoại

•Những Trang Trắng Úc

•Những Trang Vàng Úc