Tổng Lãnh sự quán Úc
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thông tin du lịch dành cho công dân Úc

DFAT cam kết hỗ trợ công dân Úc gặp khó khăn khi ở nước ngoài, bao gồm những người bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng.

Smartravller (https://www.smartraveller.gov.au/) là trang web có thông tin du lịch cập nhật mới nhất để quý vị có thể tham khảo và chuẩn bị cho việc du lịch nước ngoài của mình.  Trang web này cung cấp thông tin hữu ích về luật pháp địa phương, các vấn đề về sức khỏe, tội phạm và đánh giá về tình hình an ninh của trên 160 quốc gia, bao gồm Việt Nam.  Các điều kiện an ninh tại các nước có thể thay đổi nhanh chóng, do vậy quý vị nên theo dõi sát sao trang web này trước khi khởi hành.

Do dịch vụ Smartraller thay đổi so với trước đây, chúng tôi khuyến khích quý vị đăng ký để nhận cập nhật thường xuyên qua email – chỉ đơn giản là cung cấp tên và địa chỉ email của quý vị.

Chúng tôi không thể chuyển đổi thông tin của quý vị qua dịch vụ mới.  Chúng tôi ghi nhận có sự bất tiện này nhưng để tiếp tục nhận được thông tin cập nhật quý vị cần phải đăng ký lại với chúng tôi.

 • Quý vị sẽ cần cung cấp địa chỉ email để nhận thông tin mới nhất.
 • Hãy đăng ký để có email liên kết với hệ thống bất cứ khi nào có tin tức mới.
 • Quý vị có thể chọn đăng ký cho một hoặc nhiều điểm đến và nhận được thông tin cập nhật hoặc thông qua một email vào cuối ngày.
 • Quý vị có thể thay đổi ưu tiên của mình bất cứ lúc nào.
 • Quý vị có thể chọn nhận thông báo khẩn thiết qua SMS cho khủng hoảng tại nước ngoài.
  • Dịch vụ này bổ sung các cập nhật tổng quát được gửi qua email
  • Là một kênh hữu ích cho những thông tin khẩn.

Đăng ký khi có khủng hoảng

Đăng ký là một công cụ quản lý khủng hoảng.  Sự thay đổi này hỗ trợ chúng tôi trợ giúp công dân Úc tốt hơn khi họ yêu cầu.

 • Chúng tôi không yêu cầu quý vị đăng ký chi tiết hành trình của mình trước khi khởi hành.
 • Hệ thống đăng ký Smartravller sẽ tự động kích hoạt khi có khủng hoảng tại nước ngoài.
 • Các dịch vụ của chúng tôi không thay đổi.
 • Chúng tôi chỉ yêu cầu quý vị cung cấp các thông tin cần thiết vào đúng thời điểm mà quý vị yêu cầu hỗ trợ.
 • Quý vị có thể đăng ký cho bản thân hoặc cho bất cứ ai mà quý vị quen biết bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng và cần hỗ trợ.

Quý vị muốn đăng ký xin vui lòng điền đơn trực tuyến hoặc gọi chúng tôi số 1300 555 135 (tại Úc) hoặc 02 6261 3305 (ngoài Úc)