Tổng Lãnh sự quán Úc
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thông tin về COVID-19

Vui lòng truy cập trang mạng Smartraveller để nhận thông tin cập nhật về các quy định nhập cảnh Úc và cách ly tại Úc

Re-entry and quarantine | Smartraveller

 

Cập nhật ngày 6 tháng 7 năm 2022

Nhập cảnh Úc

Kể từ 12.01 sáng ngày 6 tháng 7 năm 2022, quý khách không cần phải:

  • điền đơn Khai báo Hành khách Điện tử hoặc Khai báo Du lịch Đường biển khi nhập cảnh Úc
  • khai báo hoặc chứng minh tình trạng tiêm chủng.

Thông tin tham khảo: Australia's biosecurity and border controls | Smartraveller

 

Các đường dẫn nhanh