Tổng Lãnh sự quán Úc
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hợp tác phát triển


Vui lòng truy cập trang web của Đại sứ quán tại Hà Nội để biết thêm thông tin:


http://www.vietnam.embassy.gov.au/hnoi/cooperation.html